Aktualności - KO

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Opolu

Aktualności

 


Ogłoszenie wyników III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku.

17.07.2020


III otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku

III konkurs ofert 2020

Załącznik nr 1 – Wzór – oferta

Załącznik nr 2 – Wzór – wykaz form wypoczynku

Załącznik nr 3 Wzór – kwalifikacje kadry pedagogicznej

Załącznik nr 4 Wzór – sprawozdanie

15.06.2020


Wykaz organów prowadzących, wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym w 2020 r. w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu” .

Załącznik

15.05.2020


Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku.

Wyniki II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku.

 

04.05.2020


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku.

 

30.03.2020


Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku.

 

Załącznik nr 1 – oferta.

 

Załącznik nr 2 – wykaz form wypoczynku.

Załącznik nr 3 – kwalifikacje kadry pedagogicznej.

Załącznik nr 4 – sprawozdanie.

30.03.2020


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku.

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku.

 

12.03.2020


Szanowni Państwo.

Opolski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku.

Konkurs ofert - wsparcie

Załącznik nr 1 – oferta.

Załącznik nr 2 – wykaz form wypoczynku.

Załącznik nr 3 – kwalifikacje kadry pedagogicznej.

Załącznik nr 4 – sprawozdanie.

 

Data 26.02.2020


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku.

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert
Załącznik nr 1 – oferta
Załącznik nr 2 – wykaz form wypoczynku
Załącznik nr 3 – kwalifikacje kadry pedagogicznej
Załącznik nr 4 – sprawozdanie

Data 06.02.2020


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2019 roku.

Data 22.05.2019


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2019 roku.

Data 30.04.2019


Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2019 roku.

Zał. 1 - oferta

Zał. 2 - formy wypoczynku

Zał. 3 - kwalifikacje kadry

Zał. 4 - sprawozdanie

Data 19.04.2019


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2019 roku.

Zał. 1 - oferta

Zał. 2 - formy wypoczynku

Zał. 3 - kwalifikacje kadry

Zał. 4 - sprawozdanie

Data 28.03.2019Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na dofinansowanie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w roku 2018

Data 09.03.2018Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na organizację nieodpłatnego letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w roku 2018

Data 08.03.2018


Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego w czasie ferii letnich w 2018 r.

Zał. 1 - oferta

Zał. 2 - formy wypoczynku

Zał. 3 - kwalifikacje kadry

Zał. 4 - sprawozdanie

Data 12.02.2018


Otwarty konkurs ofert na nieodpłatny wypoczynek dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego w czasie ferii letnich w 2018 r.

Zał. 1 - oferta

Zał. 2 - formy wypoczynku

Zał. 3 - kwalifikacje kadry

Zał. 4 - sprawozdanie

Data 08.02.2018


Wynik ogłoszonego konursu ofert na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w czasie ferii letnich w 2017 r.

Data 30.06.2017


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w czasie ferii letnich w 2017 r.

zał. nr 1 - OFERTA

zał. nr 2- FORMY WYPOCZYNKU

zał. nr 3 - KWALIFIKACJE KADRY

zał. nr. 4 SPRAWOZDANIE

Data 08.06.2017


Ogłoszenie wyników konkursu na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w roku 2017

Data 08.06.2017


 

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w czasie ferii letnich w roku 2017

zał. nr 1 - OFERTA

zał. nr 2- FORMY WYPOCZYNKU

zał. nr 3 - KWALIFIKACJE KADRY

zał. nr. 4 SPRAWOZDANIE

Data 09.05.2017


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok

Data 31.03.2017


Ogłoszenie wyników konkursu na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w roku 2017

Data 27.03.2017


 

Otwarty konkurs ofert na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w roku 2017

zał. nr 1 - OFERTA

zał. nr 2- FORMY WYPOCZYNKU

zał. nr 3 - KWALIFIKACJE KADRY

zał. nr. 4 SPRAWOZDANIE

Data 27.02.2017


Konkurs na stanowisko nauczyciela – na stanowisko dyrektora w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej we Frankfurcie

Data 25.11.2016


Ogłoszenie nr 309144 Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Data 15.09.2016


Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016r.

Data 25.05.2016

 


Opolski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2016r.

Oferta wzór

Formy wypoczynku

Konkurs ofert dofinans. prawidłowe

Kwalifikacje kadry

Wzór sprawozdania końcowego

Data 25.04.2016


Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie wypoczynku letniego w 2016 r. dla dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego

Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie wypoczynku letniego w 2016 r. dla dzieci i młodzieży ze środowiska miejskiego

Data 22.04.2016


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 rok

Data 31.03.2016


Opolski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej w 2016r.

Data 24.03.2016


Opolski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowiska miejskiego pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej  lub rodzinnej w 2016r.

Data 24.03.2016


Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert z dnia 11 maja 2015 r. na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 

Data 08.06.2015


Opolski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) i zgodnie z art. 13 ww. ustawy na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2015r.

W załączeniu:

-Ogłoszenie konkursu
-Załącznik nr 1 do sprawozdania
-Wzór oferty
-Formy wypoczynku
-Kwalifikacje kadry
-Wzór sprawozdania końcowego

Data 11.05.2015


Opolski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) i zgodnie z art. 13 ww. ustawy na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2015r.

W załączeniu:

-Wyniki
-Ogłoszenie konkursu
-Załącznik nr 1 do sprawozdania
-Wzór oferty
-Formy wypoczynku
-Kwalifikacje kadry
-Wzór sprawozdania końcowego

Data 8.04.2015


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Rządowego programu przyjętego na lata 2014 - 2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na realizację zadań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach w województwie opolskim w 2015 roku.

Ogłoszenie BiPS otwarty konkurs ofert  2015
Załącznik nr 1 do ogłoszenia BiPS 2015
Załącznik nr 2 do ogłoszenia BiPS 2015

Data 1.04.2015
 


Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie wypoczynku letniego w 2015 r. dla dzieci i młodzieży ze środowiska miejskiego

 

Data: 31.03.2015


Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie wypoczynku letniego w 2015 r. dla dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego

Data: 31.03.2015
 

Wytworzył(a): Pasierbek Anna
Wprowadził(a): Ginter Adam
Opublikował(a): Ginter Adam
Liczba wyświetleń: 11182

Data wytworzenia: 2015-03-26 14:08:07
Data publikacji: 2015-03-26 14:08:13
Ostatnio aktualizował(a): Franiczek Bogusław
Data ostatniej zmiany: 2020-07-20 12:08:11

Historia zmian artykułu:
2020-07-20 12:08:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta
2020-07-20 12:03:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2020-06-15 14:30:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Korekta
2020-06-15 14:27:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta
2020-06-15 14:24:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2020-05-22 15:09:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2020-05-04 07:44:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2020-03-31 11:33:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Korekta
2020-03-31 08:18:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Korekta
2020-03-30 18:25:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2020-03-30 18:04:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2020-03-13 12:50:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v80 korekta
2020-03-12 15:24:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v79
2020-02-27 08:15:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Korekta
2020-02-26 14:09:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Korekta
2020-02-26 14:07:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Korekta
2020-02-26 13:06:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Korekta ogłoszenia
2020-02-26 13:04:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2020-02-06 20:11:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Łaba Piotr, v6
2019-05-22 10:51:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v72 dodanie ogłoszenia
2019-05-22 10:33:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v71 korekta
2019-04-30 11:17:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2019-04-19 10:11:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v69 korekta
2019-04-19 10:08:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v68 dodanie nowego ogłoszenia
2019-03-28 15:03:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v67
2018-03-09 14:00:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2018-03-08 10:33:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, dodanie ogłoszenia
2018-02-12 10:38:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta linku
2018-02-12 09:03:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie oferty
2018-02-08 14:40:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2017-09-29 10:05:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2017-09-29 09:57:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2017-09-29 09:56:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2017-09-29 09:54:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta
2017-09-29 09:53:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta
2017-09-29 09:51:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta
2017-06-30 11:03:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2017-06-23 11:22:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta
2017-06-23 10:19:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Weryfikacja
2017-06-23 10:17:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Weryfikacja
2017-06-23 09:30:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2017-06-08 14:35:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta
2017-06-08 14:30:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta
2017-06-08 14:25:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszeń
2017-05-19 12:20:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, przeniesienie metryczki ponad blok Boks UE
2017-05-09 10:29:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2017-03-31 13:11:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodano Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok
2017-03-27 12:51:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia wyników konkursu na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w roku 2017
2017-02-27 13:31:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta nowego ogłoszenia
2017-02-27 13:28:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, nowe ogłoszenie
2016-11-30 11:05:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v40
2016-11-30 09:03:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v39
2016-11-25 08:45:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2016-09-16 08:14:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v38
2016-09-15 15:33:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v37
2016-05-25 14:56:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, add
2016-04-25 13:31:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2016-04-22 09:38:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2016-03-31 15:05:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Marchut Tomasz, poprawki
2016-03-31 14:53:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Marchut Tomasz, dodano oświadczenie
2016-03-24 14:30:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Marchut Tomasz, dodanie oferty
2016-03-24 14:21:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Marchut Tomasz, dodano aktualizacje
2015-06-08 15:02:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, add ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert z dnia 11 maja 2015 r. na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
2015-05-11 14:48:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update korekta treści
2015-05-11 14:47:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update korekta treści
2015-05-11 14:40:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update korekta treści
2015-05-11 14:39:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update dodanie nowego konkursu ofert na dofinansowanie (11.05.2011)
2015-05-11 10:36:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update korekta tekstu
2015-05-11 10:35:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update dodanie załącznika o wynikach ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku
2015-05-08 08:59:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update usunięcie zajawki
2015-04-08 14:36:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klimecki Mariusz, aktualizacja
2015-04-08 14:35:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klimecki Mariusz, aktualizacja
2015-04-08 14:34:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klimecki Mariusz, aktualizacja
2015-04-08 12:55:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klimecki Mariusz, dodano nową aktualność
2015-04-08 12:53:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klimecki Mariusz, dodano nową aktualność
2015-04-08 12:40:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klimecki Mariusz, dodano nową aktualność
2015-04-01 15:37:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ginter Adam, update
2015-04-01 15:35:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ginter Adam, update
2015-04-01 15:35:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ginter Adam, update
2015-04-01 15:31:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ginter Adam, update
2015-04-01 15:30:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ginter Adam, nowa informacja
2015-04-01 12:27:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ginter Adam, zmiana
2015-04-01 12:26:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ginter Adam, zmiana
2015-04-01 12:21:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ginter Adam, zmiana
2015-04-01 12:05:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ginter Adam, zmiana
2015-04-01 10:50:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ginter Adam, update
2015-04-01 10:49:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ginter Adam, dodane aktualności
2015-03-31 08:51:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klimecki Mariusz, zmiana autora
2015-03-30 14:44:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klimecki Mariusz, poprawiono

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.