Dostęp do innformacji publicznej - KO

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Opolu

Udostępnienie informacji publicznej

Informacje ogólne:

Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:

  1. organy władzy publicznej,
  2. organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
  3. podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
  4. podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
  5. podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Nie można, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.

Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w art. 5 ust. 3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Opłaty:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd zobowiązany do udostępnienia będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wnioskodawca powinien zostać poinformowany o wysokości opłat. (art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej)

Miejsce złożenie dokumentów:

Kancelaria Ogólna Kuratorium Oświaty w Opolu – pokój 609 (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, drogą mailową lub poprzez platformę e-puap)

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej)

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej (art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej)

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni (art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Wytworzył(a): Pasierbek Anna
Wprowadził(a): Marchut Tomasz
Opublikował(a): Marchut Tomasz
Liczba wyświetleń: 2447

Data wytworzenia: 2014-11-20 10:49:33
Data publikacji: 2014-11-20 10:49:35
Ostatnio aktualizował(a): Franiczek Bogusław
Data ostatniej zmiany: 2016-11-30 09:51:28

Historia zmian artykułu:
2016-11-30 09:51:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v4 korekta nazwy w nagłówku
2015-03-31 08:44:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klimecki Mariusz, zmiana autora
2015-03-24 13:18:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klimecki Mariusz, logo

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.