Konkursy na dyrektorów - KO

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Opolu

Konkursy na dyrektorów

Podstawa prawna zamieszczenia informacji:

§1 ust.5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587)

Sprostowanie omyłki pisarskiej w ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Graczach.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Rzymkowicach.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 im. "Bajka" w Głuchołazach.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Jemielnicy.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Zimnicach Wielkich.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Prószkowie.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Rudnikach.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Lubszy.

Zarządzenie Wójta Gminy Chrząstowice o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Dębskiej Kuźni.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Dębskiej Kuźni.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głubczycach.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylesiu.

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska: dyrektorów zespołu szkolno-przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Olesno.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowicach

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerczowie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sowczycach, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie ,Publicznego Przedszkola w Wysokiej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Staniszcze Małe - Spórok im. św Jacka

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przedmościu, Publicznego Przedszkola w Ganie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuchołazach

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nowym Świętowie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych, dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Zębowicach

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jemielnica

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Zębowicach oraz Dyrektora Publicznego Przedszkola w Zębowicach

Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Praszce

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektorów publicznych szkół i publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie

Zmiana zarządzenia dt ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Staniszczach Wielkich

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Staniszczach Wielkich

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Ozimku

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Branicach

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wilkowie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Kożlu

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Prusinowicach

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Medycznych  w Brzegu

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr2 w Praszce

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kolonowskiem

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Praszce, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa z oddziałami przedszkolnymi w Kowalach

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr3  im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza  w Namysłowie oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora CKZiU w  Strzelcach Opolskich

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Przeczy

Odwołanie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji z siedzibą w Opolu

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach

Ogłoszenie o kunkursach na stanowisko dyrektora szkoły i dyrektora przedszkola w Zawadzkiem

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Staniszcze Wielkie - Kolonowskie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu al. Witosa 32

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce,Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu i Publicznego Przedszkola Nr 2 w Praszce

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PP w Żędowicach ul. Strzelecka 17, 47-120 Zawadzkie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. Gagarina 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola NR 1 im.

"Bajka"Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 i Zespołu Szkół MIejskich Nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce

 

 

Wytworzył(a): Bednarska Agata
Wprowadził(a): Marchut Tomasz
Opublikował(a): Marchut Tomasz
Liczba wyświetleń: 21273

Data wytworzenia: 2015-02-25 09:52:47
Data publikacji: 2015-02-25 09:52:50
Ostatnio aktualizował(a): Franiczek Bogusław
Data ostatniej zmiany: 2020-06-29 15:00:24

Historia zmian artykułu:
2020-06-29 15:00:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2020-06-26 08:34:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2020-06-12 14:15:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2020-06-09 12:40:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Nowe ogłoszenie
2020-02-06 09:10:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v132
2020-02-06 09:04:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v131
2020-01-27 13:07:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Administrator Administrator, 3
2020-01-27 13:05:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Administrator Administrator, 3
2019-07-11 12:43:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta
2019-07-11 07:49:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2019-07-08 13:06:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2019-07-05 13:21:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie zarządzenia
2019-07-03 14:49:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2019-07-03 12:52:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Korekta
2019-07-03 12:48:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszeń
2019-06-14 08:24:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta
2019-06-14 08:22:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2019-06-10 07:50:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2019-05-29 12:59:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v118 dodanie ogłoszenia
2019-05-27 13:18:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v117 korekta
2019-05-27 13:14:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v116 dodanie ogłoszeń
2019-05-21 14:57:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Łaba Piotr, 2
2019-05-15 17:14:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Łaba Piotr, 1
2019-05-06 10:14:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2019-04-30 14:12:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie 2 ogłoszeń
2019-04-16 13:33:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v111 dodanie ogłoszenia
2019-04-10 07:53:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v110 - umieszczenie nowego ogłoszenia
2019-04-09 14:46:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v109
2019-03-13 15:29:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v107
2019-03-13 13:02:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v106
2019-03-08 13:50:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v106
2019-02-20 07:47:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v105
2019-02-05 13:28:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v104
2019-02-05 13:19:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v103
2018-12-04 14:41:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2018-07-12 08:23:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, dodanie ogłoszenia
2018-05-23 08:15:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta
2018-05-23 08:14:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2018-05-23 08:07:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2018-05-15 11:46:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta
2018-05-15 11:45:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, zamieszczenie ogłoszenia
2018-04-19 10:10:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, dodanie ogłoszenia
2018-04-09 15:13:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, publikacja ogłoszenia
2018-03-07 09:18:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta
2018-03-06 13:00:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta
2018-03-06 12:56:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta
2018-03-06 12:54:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta
2018-03-06 12:53:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, dodanie ogłoszenia
2018-03-06 12:44:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2018-03-06 12:41:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, dodanie ogłoszenia
2018-03-05 11:48:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta
2018-03-05 11:42:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta
2018-03-05 11:36:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, umieszczenie ogłoszenia
2018-02-28 13:16:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, umieszczenie ogłoszenia
2018-02-27 15:08:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, nowe ogłoszenie
2018-02-15 15:09:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia
2018-01-30 15:20:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, nowe ogłoszenia
2017-09-29 12:54:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2017-09-29 12:14:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2017-09-29 12:05:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2017-06-23 10:40:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Weryfikacja
2017-06-05 13:51:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodano Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wilkowie
2017-05-17 12:57:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie i na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej
2017-04-28 13:39:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodano ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Kożlu
2017-04-28 13:35:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodano Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Prusinowicach
2017-03-30 14:17:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodano Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu
2017-03-30 13:35:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodano Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr2 w Praszce
2017-03-30 13:08:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ofert
2017-03-21 08:44:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta
2017-03-21 08:33:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta
2017-03-21 08:29:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodano: Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr1 w Kolonowskiem
2017-03-20 10:50:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta
2017-03-20 09:13:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, ogłoszenia konkursów na dyrektora w Praszce
2017-02-23 15:09:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodano ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie
2017-02-16 11:36:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Ogłoszenie z dn. 2017-02-16
2016-11-30 09:47:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v60 korekta nazwy w nagłówku
2016-10-14 12:37:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Przeczy
2016-07-21 12:01:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Odwołanie konkursu
2016-06-27 08:33:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, add Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu
2016-06-21 12:28:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, add Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
2016-06-17 15:18:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, add Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie
2016-06-09 08:01:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji z siedzibą w Opolu
2016-06-06 11:36:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, add Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie
2016-05-30 11:10:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, add Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie
2016-05-18 14:07:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, add Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu
2016-05-11 15:12:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2016-05-11 15:11:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2016-05-11 15:09:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2016-05-11 15:04:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2016-05-06 15:50:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2016-04-12 13:16:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v46
2016-04-12 13:14:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v45
2016-04-12 13:13:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v44
2016-04-12 13:11:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v43
2016-03-14 08:13:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta treści
2016-03-14 08:08:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta treści
2016-03-14 08:06:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, nowe ogłoszenie
2015-09-14 15:32:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta treści
2015-09-14 15:31:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach
2015-07-09 10:46:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v37 dodano ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach
2015-06-18 14:37:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Dodanie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy
2015-06-10 11:32:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta
2015-06-10 11:29:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta
2015-06-10 11:27:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, add Ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
2015-06-05 11:03:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta treści
2015-06-05 11:02:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, dodanie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora PP w Żędowicach
2015-06-01 12:51:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta treści
2015-06-01 12:48:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta treści
2015-05-29 11:14:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta treści
2015-05-29 11:12:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta treści
2015-05-29 11:09:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update korekta treści
2015-05-29 11:07:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, dodanie ogłoszenia na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. Gagarina 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.
2015-05-07 08:10:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update korekta tekstu
2015-05-07 08:08:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update umieszczenie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
2015-05-04 09:47:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update korekta tekstu
2015-05-04 09:46:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update zamieszczenie informacji w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 im. "Bajka" w Głuchołazach z dnia 24 kwietnia 2015 r.
2015-04-20 09:49:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-16 10:30:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-15 12:44:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-13 15:03:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ginter Adam, update
2015-03-31 08:41:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klimecki Mariusz, zmiana Autora
2015-03-30 15:01:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klimecki Mariusz, kolejny konkurs
2015-03-24 14:24:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klimecki Mariusz, kolejny konkurs
2015-03-24 14:23:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klimecki Mariusz, następny konkurs
2015-03-24 14:21:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klimecki Mariusz, następny konkurs
2015-03-24 12:57:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klimecki Mariusz, zmiana
2015-03-24 12:56:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klimecki Mariusz, zmiana
2015-03-24 12:55:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klimecki Mariusz, zmiana2
2015-03-16 13:56:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klimecki Mariusz, kolejny konkurs
2015-03-16 13:44:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klimecki Mariusz, wycofanie zmian
2015-03-16 13:43:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klimecki Mariusz, wersja
2015-03-16 13:39:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klimecki Mariusz, update
2015-02-27 09:40:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Marchut Tomasz, kolejny konkurs
2015-02-25 09:54:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Marchut Tomasz, zm

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.