Ogłoszenie o naborze na samodzielne stanowisko - głównego specjalisty do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego - nr ogłoszenia 1621 - KO

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Opolu
Ogłoszenie o naborze na samodzielne stanowisko - głównego specjalisty do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego - nr ogłoszenia 1621
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-07-28
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskasamodzielne stanowisko - główny specjalista
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejKuratorium Oświaty w Opolu
Proponowane wynagrodzenie3 601,52 zł

Ogłoszenie naboru

 

Kuratorium Oświaty w Opolu

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Oferty do 28.07.2016 r.

Wymiar etatu: 1

Stanowiska:1                                                                                                                

 

Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

główny specjalista

do spraw: współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego

Samodzielne stanowisko

 

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

 

Adres urzędu:

 

Kuratorium Oświaty

w Opolu

45-082 Opole

ul. Piastowska 14

 

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: stanowisko pracy usytuowane jest na VI piętrze budynku biurowego, budynek wyposażony jest w windę przystosowaną  dla osób niepełnosprawnych, toalety dla osób niepełnosprawnych, podnośnik dla osób niepełnosprawnych, drzwi odpowiedniej  szerokości dla osób niepełnosprawnych.  

 

Zakres zadań

Współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i realizacji odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityka państwa.

Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek.

Koordynowanie spraw związanych z wyznaczaniem przedstawicieli Kuratora do prac  w komisjach konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół  i placówek.

Uzgadnianie z jednostkami samorządu terytorialnego przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.

Współpraca z Wydziałami Kuratorium w zakresie wydawania opinii w sprawach należących do właściwości Kuratora

Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kuratora.

 

Wymagania niezbędne

 

Wykształcenie: wyższe

Doświadczenie zawodowe: 3  lata w jednostkach samorządu terytorialnego

Znajomość ustawy o służbie cywilnej

Znajomość ustawy o samorządzie gminnym

Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Znajomość ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela oraz aktów  wykonawczych do tych ustaw   

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

 

Doświadczenie zawodowe: 3 lata w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek

Umiejętność analizowania, interpretowania oraz stosowania przepisów prawa

Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Officei  pracy w sieci

Umiejętności organizacyjne

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu  w przypadku, gdy znajdą się w gronie  najlepszych kandydatek/kandydatów

kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

 

Dokumenty należy złożyć do: 28.07.2016 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty

w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Kancelaria ogólna pok. 609

Oferty z dokumentami kandydatek/kandydatów należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem : Oferta pracy – główny specjalista

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.    

Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych, nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni  o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatki/kandydaci, których oferty nie będą spełniać wymagań formalnych, nie będą powiadamiani. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatek/kandydatów na wolne stanowiska pracy  w Kuratorium Oświaty w Opolu, dostępnymi na stronie https://bipkuratorium.e-wojewoda.pl  w zakładce Praca. W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3.601,52 zł brutto.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  (0-77) 4524-264.

 

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Opole, 2016.08.03

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na samodzielne stanowisko -  
głównego specjalisty ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego
w Kuratorium Oświaty w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 1621 z dnia 18.07.2016 r. 

 

1. Małgorzata Małysiak  

2. Anna Opiatowska   

3. Robert Socha

4. Małgorzata Szwiec

5. Łukasz Waluś

6. Monika Wołek  

 

Wyniki naboru

Opole, 2016.08.11

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 1621 z dnia 18.07.2016 r.

na samodzielne stanowisko - głównego specjalisty do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego  

w Kuratorium Oświaty w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na samodzielne stanowisko – głównego specjalisty do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego  w  Kuratorium Oświaty w Opolu wybrany został:

 

  1. Pan Robert Socha, zam. Karłowice      

 

 

 

Wytworzył(a): Redas Mirosława
Wprowadził(a): Redas Mirosława
Opublikował(a): Redas Mirosława
Liczba wyświetleń: 2365

Data wytworzenia: 2016-07-18 07:39:30
Data publikacji: 2016-07-18 07:39:37
Ostatnio aktualizował(a): Franiczek Bogusław
Data ostatniej zmiany: 2016-12-13 11:06:13

Historia zmian artykułu:
2016-12-13 11:06:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Korekta nazwy w nagłówku
2016-11-07 09:07:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, logo
2016-08-11 13:02:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, wynik naboru
2016-08-03 10:35:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, lista kandydatów

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.