Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka - nr ogłoszenia 166554 - KO

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Opolu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka - nr ogłoszenia 166554
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-02-17
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainformatyk
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejKuratorium Oświaty w Opolu
Proponowane wynagrodzenie1 900,82 zł

Ogłoszenie naboru

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU

Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów na stanowisko:

informatyk
w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

Wymiar etatu: 1 etat 

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty
w Opolu
45-082 Opole
ul. Piastowska 14

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • instalowanie i konfigurowanie oprogramowania
 • zarządzanie siecią komputerową oraz serwerami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego
 • aktualizowanie informacji na stronie internetowej Kuratorium oraz BIP 
 • diagnozowanie i naprawianie urządzeń peryferyjnych i sieciowych     
 • przyznawanie uprawnień dostępu do programów i baz danych
 • zabezpieczanie bazy danych przed uszkodzeniem i zniszczeniem oraz wykonywanie kopii zapasowych  danych urzędowych

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca w siedzibie urzędu,
praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: stanowisko pracy usytuowane jest na VI piętrze budynku biurowego, budynek wyposażony jest w windę przystosowaną  dla osób niepełnosprawnych, toalety dla osób niepełnosprawnych, podnośnik dla osób niepełnosprawnych, drzwi odpowiedniej  szerokości dla osób niepełnosprawnych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z administrowaniem siecią komputerową oraz urządzeniami peryferyjnymi

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość HTML
 • umiejętność administrowania siecią komputerową
 • znajomość sprzętu biurowego
   

               Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe informatyczne
 • przeszkolenie z zakresu administrowania siecią
 • przeszkolenie z zakresu tworzenia stron internetowych
 • podstawowe umiejętności programowania w PHP
 • samodzielność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z administrowaniem siecią komputerową oraz urządzeniami peryferyjnymi  

Inne dokumenty i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność  –  w przypadku kandydatów, którzy  zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie  najlepszych kandydatów
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane formy przeszkolenia

 

Termin składania dokumentów:

17.02.2015r.          

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty
w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Kancelaria ogólna pok. 609
Oferty z dokumentami kandydatów należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy – informatyk” .

Inne informacje:

Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych, nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni   o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, których oferty nie będą spełniać wymagań formalnych, nie będą powiadamiani. Zachęcamy do zapoznania się  z informacjami dla kandydatów ubiegających się o pracę w Kuratorium Oświaty w Opolu, dostępnymi na stronie https://bipkuratorium.e-wojewoda.pl w zakładce Oferty pracy. W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 1900,82 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  (0-77) 4524-264.

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko  
informatyka w Kuratorium Oświaty w Opolu
w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli
ogłoszenie nr 166554 z dnia 04.02.2015r. 

 1. Bogusław Franiczek  

 

Wyniki naboru

Opole, 2015.03.10

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 166154 z dnia 04.02.2015.

na stanowisko informatyka     

w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli

w Kuratorium Oświaty w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

Status: nabór zakończony     

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko informatyka w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli wybrany został:

 1. Pan Bogusław Franiczek,  zam. Opole   

 

 

Wytworzył(a): Redas Mirosława
Wprowadził(a): Redas Mirosława
Opublikował(a): Redas Mirosława
Liczba wyświetleń: 2980

Data wytworzenia: 2015-02-03 08:55:27
Data publikacji: 2015-02-04 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Franiczek Bogusław
Data ostatniej zmiany: 2016-12-13 10:55:46

Historia zmian artykułu:
2016-12-13 10:55:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Korekta nazwy w nagłówku
2016-11-07 08:56:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, logo
2016-11-07 08:54:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, logo
2016-07-08 13:05:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v7 wer.
2015-03-10 11:04:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, informacja o wyniku naboru
2015-02-24 12:50:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, zmiana3
2015-02-24 12:49:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, zmiana2
2015-02-24 12:47:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, lista kandydatów
2015-02-04 08:45:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Marchut Tomasz, poprawki

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.