Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora - nr ogłoszenia 15743 - KO

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Opolu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora - nr ogłoszenia 15743
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-10-09
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor ds. administracyjnych
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejKuratorium Oświaty w Opolu
Proponowane wynagrodzenie1 150,54 zł

Ogłoszenie naboru

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU

Ogłoszenie o naborze

Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Oferty do 09.10.2017 r.

Wymiar etatu: 0,5

Stanowiska:1                                                                                                                

 

Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

 

Inspektor

do spraw

administracyjnych        

w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty

w Opolu

45-081 Opole

ul. Piastowska 14

 

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

 

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy. Praca przy monitorze ekranowym do  4 godzin dziennie.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: stanowisko pracy usytuowane jest na VI piętrze budynku biurowego, budynek wyposażony jest w windę przystosowaną  dla osób niepełnosprawnych, toalety dla osób niepełnosprawnych, podnośnik dla osób niepełnosprawnych, drzwi odpowiedniej  szerokości dla osób niepełnosprawnych.  

 

Zakres zadań:

Planowanie i dokonywanie systematycznego zaopatrzenia kuratorium w artykuły biurowe i inne oraz zamawianie usług (naprawa, konserwacja) zgodnie z zasadami, formami i trybem określonym w procedurach wewnętrznych.

Tworzenie projektów pism, aktów wewnętrznych wydawanych przez Kuratora dotyczących prowadzonych spraw.

Wspomaganie kancelarii ogólnej w zakresie obsługi związanej z przyjmowaniem i wysyłaniem dokumentów.  

Opracowywanie zbiorczych zestawień i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.

 

 

Wymagania niezbędne

 

Wykształcenie : średnie

doświadczenie zawodowe: 3 miesiące w obszarze administracji publicznej

Znajomość ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego

Znajomość ustawy o służbie cywilnej

Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych

Znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

Wykształcenie : wyższe

doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obszarze administracji publicznej na stanowisku związanym z realizacją zamówień publicznych  

przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych

umiejętności organizacyjne

znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu  w przypadku, gdy znajdą się w gronie  najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przeszkolenia  w zakresie zamówień publicznych

Terminy i miejsce składania dokumentów

 

Dokumenty należy złożyć do: 09.10.2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty

w Opolu

ul. Piastowska 14

45-081 Opole

Kancelaria ogólna pok. 609

Oferty z dokumentami kandydatek/kandydatów należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem : Oferta pracy – inspektor  

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.    

Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych, nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni   o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatki/kandydaci, których oferty nie będą spełniać wymagań formalnych, nie będą powiadamiani. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatek/kandydatów na wolne stanowiska pracy  w Kuratorium Oświaty w Opolu, dostępnymi na stronie https://bipkuratorium.e-wojewoda.pl  w zakładce Praca. W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze  1.150,54 zł brutto.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  (0-77) 4524-264.

 

 

 

 

 

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Opole, 2017.10.17

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko  
inspektora ds. administracyjnych
w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli    
w Kuratorium Oświaty w Opolu

Ogłoszenie nr 15743  z dnia 25.09.2017 r. 

 

1. Patrycja Fijałkowska  

2. Piotr Płatek

 

Wyniki naboru

Opole, 2017.10.26

 

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 15743  z dnia 25.09.2017 r.

na stanowisko inspektora do spraw administracyjnych

w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli 

w Kuratorium Oświaty w Opolu

ul. Piastowska 14

45-081 Opole

 

 

Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki / kandydata      

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora do spraw administracyjnych w Kuratorium Oświaty w Opolu wybrana została:

 

  1. Pani Patrycja Fijałkowska,  zam. Strzelce Opolskie  

 

 

 

                                                                          

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Redas Mirosława
Wprowadził(a): Redas Mirosława
Opublikował(a): Redas Mirosława
Liczba wyświetleń: 1866

Data wytworzenia: 2017-09-25 07:43:57
Data publikacji: 2017-09-25 07:44:11
Ostatnio aktualizował(a): Redas Mirosława
Data ostatniej zmiany: 2017-10-26 12:34:59

Historia zmian artykułu:
2017-10-26 12:34:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, wyniki naboru
2017-10-17 10:48:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, lista wersja 2
2017-10-17 10:47:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, lista kandydatów
2017-09-29 12:53:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update nagłówek

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.