Ogłoszenie o naborze na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych - nr ogłoszenia 22886 - KO

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Opolu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych - nr ogłoszenia 22886
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-03-07
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskapełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejKuratorium Oświaty w Opolu
Proponowane wynagrodzenie430,98 zł

Ogłoszenie naboru

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU

Ogłoszenie o naborze

Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

Oferty do 07.03.2018 r.

Wymiar etatu: 1/8

Stanowiska:1                                                                                                                

 

Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

 

Pełnomocnik  

do spraw

Ochrony Informacji Niejawnych          

 

w Kuratorium Oświaty

w Opolu

 

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty

w Opolu

45-081 Opole

ul. Piastowska 14

 

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

 

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy. Praca przy monitorze ekranowym do   4 godzin dziennie.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: praca w siedzibie Urzędu, budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, toalety dla osób niepełnosprawnych, podnośnik dla osób niepełnosprawnych, drzwi odpowiedniej  szerokości dla osób niepełnosprawnych.  

 

Zakres zadań:

 

Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.

Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych.

Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.

Kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

Opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Opolskiego Kuratora Oświaty, planu ochrony informacji niejawnych w Kuratorium Oświaty i nadzorowanie jego realizacji.

Prowadzenie  szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.

Prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych, współdziałanie  z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służby ochrony państwa.     

 

 

Wymagania niezbędne

 

Wykształcenie : wyższe  

Staż pracy : 4 lata  w obszarze administracji publicznej, w tym, co najmniej 2 lata pracy związanej z ochroną informacji niejawnych

Zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne ( w przypadku braku zaświadczenia - oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie szkolenia)   

Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa na dostęp do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ poufne” wydane przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne

Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy  

Znajomość ustawy o służbie cywilnej

Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

 

Staż pracy : 2 lata na stanowisku kierownika kancelarii tajnej bądź pełnomocnika ochrony

posiadanie przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego

umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office

znajomość problematyki archiwizacji dokumentów jawnych i niejawnych

umiejętności organizacyjne

komunikatywność

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Kopia zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne

( w przypadku braku zaświadczenia  – oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie szkolenia)

Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” wydanego przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne 

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu  w przypadku, gdy znajdą się w gronie  najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

 

Dokumenty należy złożyć do: 07.03.2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty

w Opolu

ul. Piastowska 14

45-081 Opole

Kancelaria ogólna pok. 609

Oferty z dokumentami kandydatek/kandydatów należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem : Oferta pracy – pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych 

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.    

Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych, nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni   o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatki/kandydaci, których oferty nie będą spełniać wymagań formalnych, nie będą powiadamiani. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatek/kandydatów na wolne stanowiska pracy  w Kuratorium Oświaty w Opolu, dostępnymi na stronie https://bipkuratorium.e-wojewoda.pl  w zakładce Praca. W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 430,98 zł brutto.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  (0-77) 4524-264.

Wykaz osób spełniających wymagania

Opole, 2018.03.12

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko

pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych   

w Kuratorium Oświaty w Opolu

Ogłoszenie nr 22886  z dnia 23.02.2018 r. 

 

 

  1. Urszula Bober

  2. Małgorzata Lasa

 

 

 

 

Wyniki naboru

Opole, 2018.03.22

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 22886  z dnia 23.02.2018 r.

na stanowisko pełnomocnika  

do spraw ochrony informacji niejawnych   

w Kuratorium Oświaty w Opolu

ul. Piastowska 14

45-081 Opole

 

 

Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki / kandydata      

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Kuratorium Oświaty w Opolu wybrana została:

 

  1. Pani Urszula Bober,  zam. Opole    

 

 

 

Wytworzył(a): Redas Mirosława
Wprowadził(a): Redas Mirosława
Opublikował(a): Redas Mirosława
Liczba wyświetleń: 1405

Data wytworzenia: 2018-02-23 08:05:14
Data publikacji: 2018-02-23 08:05:42
Ostatnio aktualizował(a): Redas Mirosława
Data ostatniej zmiany: 2018-03-22 10:32:51

Historia zmian artykułu:
2018-03-22 10:32:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, wyniki
2018-03-12 11:51:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, lista kandydatów
2018-02-23 08:07:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, v2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.