Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta prawnego - nr ogłoszenia 172070 - KO

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Opolu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta prawnego - nr ogłoszenia 172070
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-09-04
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskareferent prawny
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejKuratorium Oświaty w Opolu
Proponowane wynagrodzenie2 578,40 zł

Ogłoszenie naboru

                                                  

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU

Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

referent prawny

w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli       

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.    

 

Wymiar etatu: 1  

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty

w Opolu

45-082 Opole

ul. Piastowska 14

 

Miejsce wykonywania pracy: Opole

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • Sprawdzanie oraz parafowanie umów, aktów wewnętrznych, pism oraz innych dokumentów powodujących skutki prawne dla kuratorium.
 • Prowadzenie postępowań o dostępie do informacji publicznej.
 • Realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
 • Przygotowywanie akt sprawy i pism procesowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 • Załatwianie indywidualnych spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli.
 • Sporządzanie i udostępnianie pracownikom merytorycznym oraz dyrektorom i nauczycielom informacji o zmianach przepisów prawa w zakresie zadań należących do kompetencji Kuratora.
 • Wspomaganie pracowników kuratorium oraz dyrektorów szkół i placówek w zakresie stosowania i interpretacji przepisów regulujących postępowanie administracyjne, wymagania kwalifikacyjne, awans zawodowy nauczycieli.
 • Udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Kuratora ze szczególnym uwzględnieniem nowych aktów prawnych.  

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: stanowisko pracy usytuowane jest na VI piętrze budynku biurowego, budynek wyposażony jest w windę przystosowaną  dla osób niepełnosprawnych, toalety dla osób niepełnosprawnych, podnośnik dla osób niepełnosprawnych, drzwi odpowiedniej  szerokości dla osób niepełnosprawnych.  

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

 • wyższe prawnicze lub administracyjne  

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata stażu pracy na stanowisku związanym ze wspomaganiem obsługi prawnej

pozostałe wymagania niezbędne

 • znajomość ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela,
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustaw,

              

wymagania dodatkowe

 

 • 1 rok stażu pracy w obszarze oświaty lub administracji,
 • umiejętność analizowania, interpretowania oraz stosowania przepisów prawa,
 • kreatywność i komunikatywność,
 • umiejętności organizacyjne,
 • umiejętność obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku związanym ze wspomaganiem obsługi prawnej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność  –  w przypadku kandydatek/ kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu  w przypadku, gdy znajdą się w gronie  najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Termin składania dokumentów do urzędu:

04.09.2015r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty

w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Kancelaria ogólna pok. 609

Oferty z dokumentami kandydatów należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem : Oferta pracy – referent prawny  

 

Inne informacje:

Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych, nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni   o  terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatki/kandydaci, których oferty nie będą spełniać wymagań formalnych, nie będą powiadamiani. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatek/kandydatów na wolne stanowiska pracy  w Kuratorium Oświaty w Opolu, dostępnymi na stronie https://bipkuratorium.e-wojewoda.pl w zakładce Praca. W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2.578,40 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  (0-77) 4524-264.

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Opole, 2015.09.16

 

 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko

referenta prawnego  

w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli  

ogłoszenie nr 172070 z dnia 11.08.2015r. 

 

 1. Anna Drozd  
 2. Andżelika Kubacka
 3. Jarosław Soliński

 

 

 

 

Wyniki naboru

Opole, 2015.09.25

 

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 172070 z dnia 11.08.2015.

na stanowisko referenta prawnego       

w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli   

w Kuratorium Oświaty w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

Status: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

 

Wytworzył(a): Redas Mirosława
Wprowadził(a): Redas Mirosława
Opublikował(a): Redas Mirosława
Liczba wyświetleń: 2386

Data wytworzenia: 2015-08-11 07:54:40
Data publikacji: 2015-08-11 07:56:04
Ostatnio aktualizował(a): Franiczek Bogusław
Data ostatniej zmiany: 2016-12-13 10:58:36

Historia zmian artykułu:
2016-12-13 10:58:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Korekta nazwy w nagłówku
2016-11-07 09:01:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, logo
2016-07-08 13:12:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v9 wer.
2015-10-19 10:10:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, zmiana treści etapu z wyniki naborów na wyniki naboru
2015-09-25 13:20:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, wynik naboru
2015-09-16 10:24:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Poprawiona nazwa wydziału
2015-09-15 10:42:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, v5
2015-09-14 09:27:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v5
2015-08-11 08:11:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Przeniesienie z sekcji "Oferty pracy" do sekcji "Ogłoszenie o naborach"
2015-08-11 07:57:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, v3

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.