Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. kontroli zarządczej i pragmatyki zawodowej nauczycieli w Wydziale Organizacji,Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli i Rozwoju Edukacji - nr ogłoszenia 1556 - KO

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Opolu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. kontroli zarządczej i pragmatyki zawodowej nauczycieli w Wydziale Organizacji,Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli i Rozwoju Edukacji - nr ogłoszenia 1556
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-07-26
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaspecjalista
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejKuratorium Oświaty w Opolu
Proponowane wynagrodzenie2 900,70 zł

Ogłoszenie naboru

Kuratorium Oświaty w Opolu

OGLOSZENIE O NABORZE

Oferty do 26.07.2016 r.

Wymiar etatu: 1

Stanowiska:1                                                                                                                

 

Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

specjalista

do spraw : kontroli zarządczej i pragmatyki zawodowej nauczycieli

w Wydziale Organizacji, Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli i Rozwoju Edukacji

 

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

 

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty

w Opolu

45-082 Opole

ul. Piastowska 14

 

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: stanowisko pracy usytuowane jest na VI piętrze budynku biurowego, budynek wyposażony jest w windę przystosowaną  dla osób niepełnosprawnych, toalety dla osób niepełnosprawnych, podnośnik dla osób niepełnosprawnych, drzwi odpowiedniej  szerokości dla osób niepełnosprawnych.  

 

Zakres zadań

Zapewnienie jednostce odpowiednich aktów wewnętrznych regulujących proces kontroli zarządczej.

Utrzymywanie procesu kontroli zarządczej zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Kształtowanie i wdrażanie polityki zarządzania ryzykiem.

Dokonywanie samooceny systemu kontroli zarządczej.

Opracowywanie rocznego harmonogramu pracy dotyczącego kontroli zarządczej oraz przygotowywanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej oraz współpraca z zespołem ds. zarządzania ryzykiem.

Przedstawianie Opolskiemu Kuratorowi  Oświaty sprawozdań, analiz i innych dokumentów dotyczących działania kontroli zarządczej, potrzeb związanych z jego doskonaleniem oraz rekomendowanie rocznej oceny systemu zarządzania ryzykiem.

Przekazywanie dokumentacji kontrolnych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz analizowanie wszelkich uwag kierowanych przez organy kontrolne mogące wskazywać na niedoskonałość systemu kontroli zarządczej oraz podejmowanie działań zaradczych i korygujących.

Załatwianie indywidualnych spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli oraz realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

 

Wymagania niezbędne

 

Wykształcenie: średnie

Doświadczenie zawodowe: 2  lata w administracji publicznej

Znajomość ustawy o finansach publicznych

Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Znajomość ustawy o służbie cywilnej

Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Znajomość ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela oraz aktów  wykonawczych do tych ustaw   

Znajomość Komunikatu Ministra Finansów  z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie ogłoszenia Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

 

Wykształcenie: wyższe o kierunku prawo, administracja

Doświadczenie zawodowe: 3 lata w administracji publicznej na stanowisku związanymz kontrolą zarządczą

Posiadanie przeszkolenia w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

Ukończone studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej

Umiejętność analizowania, interpretowania oraz stosowania przepisów prawa

Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Officei  pracy w sieci

Umiejętności organizacyjne

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu  w przypadku, gdy znajdą się w gronie  najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przeszkolenia  w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 26.07.2016 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty

w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Kancelaria ogólna pok. 609

Oferty z dokumentami kandydatek/kandydatów należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem : Oferta pracy – specjalista ds. kontroli zarządczej i pragmatyki zawodowej nauczycieli 

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.    

Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych, nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni   o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatki/kandydaci, których oferty nie będą spełniać wymagań formalnych, nie będą powiadamiani. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatek/kandydatów na wolne stanowiska pracy  w Kuratorium Oświaty w Opolu, dostępnymi na stronie https://bipkuratorium.e-wojewoda.pl  w zakładce Praca. W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze  2.900,70 zł brutto.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  (0-77) 4524-264.

 

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Opole, 2016.07.29

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko  

specjalisty ds. kontroli zarządczej i pragmatyki zawodowej nauczycieli

w Wydziale Organizacji, Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli i Rozwoju Edukacji

w Kuratorium Oświaty w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 1556 z dnia 15.07.2016 r. 

 

1. Helena Damasiewicz

2. Wojciech Jagiełło  

3. Małgorzata Szwiec 

 

 

Wyniki naboru

Opole, 2016.08.10

 

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 1556 z dnia 15.07.2016 r.

na stanowisko specjalisty ds. kontroli zarządczej i pragmatyki zawodowej nauczycieli         

w Wydziale Organizacji, Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli i Rozwoju Edukacji

w Kuratorium Oświaty w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

Nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

 

                                                                                             

Wytworzył(a): Redas Mirosława
Wprowadził(a): Redas Mirosława
Opublikował(a): Redas Mirosława
Liczba wyświetleń: 2051

Data wytworzenia: 2016-07-15 07:49:46
Data publikacji: 2016-07-15 07:50:15
Ostatnio aktualizował(a): Franiczek Bogusław
Data ostatniej zmiany: 2016-12-13 11:04:11

Historia zmian artykułu:
2016-12-13 11:04:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Korekta nazwy w nagłówku
2016-11-07 09:04:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, logo
2016-08-10 13:18:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, wynik naboru
2016-07-29 14:21:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, lista kandydatów

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.