Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora nr 14256 - KO

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Opolu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora nr 14256
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-08-22
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskawizytator
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejKuratorium Oświaty w Opolu
Proponowane wynagrodzenie3 101,21 zł

Ogłoszenie naboru

Kuratorium Oświaty w Opolu

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Oferty do 22.08.2017 r.

Wymiar etatu: 1

Stanowiska: 1

 

Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

wizytator

w Wydziale Wspomagania, Kontroli i Ewaluacji      

 

Miejsce wykonywania pracy: Opole

 

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty

w Opolu

45-081 Opole

ul. Piastowska 14

 

 

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.

Zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: stanowisko pracy usytuowane jest na VI piętrze budynku biurowego, budynek wyposażony jest w windę przystosowaną  dla osób niepełnosprawnych, toalety dla osób niepełnosprawnych, podnośnik dla osób niepełnosprawnych, drzwi odpowiedniej  szerokości dla osób niepełnosprawnych

 

Zakres zadań

Przeprowadzanie kontroli i wspomaganie przedszkoli, szkół oraz placówek, realizowanych
w trybie planowych lub doraźnych działań.

Monitorowanie pracy przedszkoli, szkół i placówek w zakresie ustalonym przez MEN.

Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół
i placówek.

Udział w komisjach konkursowych wyłaniających kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły i placówki.

Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Realizowanie zadań z zakresu awansu zawodowego nauczycieli.

Rozpatrywanie skarg i wniosków sygnalizujących nieprawidłowości w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz funkcjonowania szkół.

Obserwacja egzaminów zewnętrznych.

 

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

 • w przypadku nauczycieli: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej i :
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym  w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
 • w przypadku nauczycieli akademickich: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania;
 • znajomość przepisów prawa oświatowego oraz problematyki nadzoru pedagogicznego,
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej;

posiadanie obywatelstwa polskiego;

korzystanie z pełni praw publicznych;

nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

               

Wymagania dodatkowe

 

 • w przypadku nauczycieli posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • umiejętność analizowania, interpretowania oraz stosowania przepisów prawa,
 • komunikatywność,
 • umiejętności organizacyjne,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office i pracy w sieci.

 

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

Życiorys/CV i list motywacyjny.

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej lub staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie wymaganych form doskonalenia. 

 

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie  najlepszych kandydatek/kandydatów.

Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego.

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 22.08.2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

 

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty

w Opolu

ul. Piastowska 14

45-081 Opole

Kancelaria ogólna pok. 609

Oferty z dokumentami kandydatek/kandydatów należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem : Oferta pracy - wizytator w Wydziale Wspomagania, Kontroli i Ewaluacji.     

 

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6 %.

Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych, nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni   o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatki/kandydaci, których oferty nie będą spełniać wymagań formalnych, nie będą powiadamiani. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatek/kandydatów na wolne stanowiska pracy  w Kuratorium Oświaty w Opolu, dostępnymi na stronie https://bipkuratorium.e-wojewoda.pl  w zakładce Praca. W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3.101,21 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  (0-77) 4524-264.

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Opole, 2017.08.25

 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko 

wizytatora    

w Wydziale Wspomagania, Kontroli i Ewaluacji 

w Kuratorium Oświaty w Opolu

Ogłoszenie nr 14256 z dnia 12.08.2017 r. 

 

1.Tomasz Kowalski

2.Dariusz Niedrygoś

3.Teresa Słobodzian

4.Małgorzata Szafors

 

Wyniki naboru

Opole, 2017.08.30

 

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 14256  z dnia 12.08.2017 r.

na stanowisko wizytatora

w Wydziale Wspomagania, Kontroli i Ewaluacji         

w Kuratorium Oświaty w Opolu

ul. Piastowska 14

45-081 Opole

 

 

Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki / kandydata      

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wizytatora w Kuratorium Oświaty w Opolu wybrany został:

 

 1. Pan Tomasz Kowalski,  zam. Zawada

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Franiczek Bogusław
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław
Opublikował(a): Franiczek Bogusław
Liczba wyświetleń: 2512

Data wytworzenia: 2017-08-12 07:16:07
Data publikacji: 2017-08-12 07:16:12
Ostatnio aktualizował(a): Franiczek Bogusław
Data ostatniej zmiany: 2017-09-29 12:51:33

Historia zmian artykułu:
2017-09-29 12:51:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2017-09-29 12:26:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2017-09-29 12:24:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update nagłówka
2017-08-30 11:32:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, wyniki naboru
2017-08-25 14:41:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta
2017-08-25 14:39:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, korekta
2017-08-25 14:38:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, lista kandydatów

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.