OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO WIZYTATORA - NR OGŁOSZENIA 170627 - KO

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Opolu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO WIZYTATORA - NR OGŁOSZENIA 170627
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-07-06
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskawizytator
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejKuratorium Oświaty w Opolu
Proponowane wynagrodzenie2 640,24 zł

Ogłoszenie naboru

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU

Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: 

wizytator

do spraw rozwoju edukacji  

w Wydziale Rozwoju Edukacji      

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.    

 

Wymiar etatu: 1  

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty

w Opolu

45-082 Opole

ul. Piastowska 14

 

Miejsce wykonywania pracy: Opole

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie i przedstawianie zbiorczych wyników badań pracy szkół i placówek, w celu przedstawienia zbiorczych informacji o stanie oświaty w województwie.
 • Prowadzenie na potrzeby ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wojewody, kuratora – niezbędnej sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań.
 • Przygotowywanie  decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących kompetencji kuratora oświaty.
 • Przygotowywanie opinii i stanowisk w sprawach dotyczących zadań oświatowych.
 • Współpraca  z organami prowadzącymi szkołę lub placówkę przy dokonywaniu oceny pracy zawodowej dyrektorów szkół i placówek.
 • Wspomaganie dyrektorów szkół i placówek w zakresie stosowania i interpretacji przepisów regulujących prawo oświatowe i zadań z nich wynikających.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym nieprzystosowanym do transportu osób niepełnosprawnych

praca w terenie

reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: stanowisko pracy usytuowane jest na VI piętrze budynku biurowego, budynek wyposażony jest w windę przystosowaną  dla osób niepełnosprawnych, toalety dla osób niepełnosprawnych, podnośnik dla osób niepełnosprawnych, drzwi odpowiedniej  szerokości dla osób niepełnosprawnych.  

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • w przypadku nauczycieli: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej i :
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym  w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
 • w przypadku nauczycieli akademickich: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania;
 • znajomość przepisów prawa oświatowego oraz problematyki nadzoru pedagogicznego,
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej.  

              

wymagania dodatkowe

 • w przypadku nauczycieli posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • umiejętność analizowania, interpretowania oraz stosowania przepisów prawa,
 • komunikatywność,
 • umiejętności organizacyjne,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office i pracy w sieci.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej lub staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie wymaganych form doskonalenia. 

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie  najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego

 

Termin składania dokumentów do urzędu:

06.07.2015r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty

w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Kancelaria ogólna pok. 609

Oferty z dokumentami kandydatek/kandydatów należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem : Oferta pracy - wizytator ds. rozwoju edukacji w Wydziale Rozwoju Edukacji

 

Inne informacje:

Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych, nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni   o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatki/kandydaci, których oferty nie będą spełniać wymagań formalnych, nie będą powiadamiani. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatek/kandydatów na wolne stanowiska pracy  w Kuratorium Oświaty w Opolu, dostępnymi na stronie https://bipkuratorium.e-wojewoda.pl  w zakładce Praca. W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2.640,24 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  (0-77) 4524-264.

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Opole, 2015.07.10

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko  
wizytatora do spraw rozwoju edukacji
w Wydziale Rozwoju Edukacji
ogłoszenie nr 170627 z dnia 24.06.2015r.  

 

 

1.    Małgorzata Kwaśniak
2.    Wiesława Panek
3.    Jarosław Siwak
4.    Bogusława Stępniowska 

 

Wyniki naboru

Opole, 2015.08.13

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 170627 z dnia 24.06.2015.

na stanowisko wizytatora do spraw rozwoju edukacji      

w Wydziale Rozwoju Edukacji  

w Kuratorium Oświaty w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

Status: nie wyłoniono najlepszych kandydatek / kandydatów     

 

Wytworzył(a): Redas Mirosława
Wprowadził(a): Redas Mirosława
Opublikował(a): Redas Mirosława
Liczba wyświetleń: 3734

Data wytworzenia: 2015-06-24 08:12:28
Data publikacji: 2015-06-24 08:31:51
Ostatnio aktualizował(a): Franiczek Bogusław
Data ostatniej zmiany: 2016-12-13 10:57:13

Historia zmian artykułu:
2016-12-13 10:57:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Korekta nazwy w nagłówku
2016-11-07 08:58:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, logo
2016-07-08 13:07:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v6 wer.
2015-08-13 12:54:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, v6
2015-07-10 08:29:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, v4
2015-07-10 08:27:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, v3
2015-06-24 10:04:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.